Author Archives: Paul de Gram

  • -
Leo ten Have

Leo ten Have Paul Harris Fellow

Leo ten Have PHFVanwege zijn jarenlange verdiensten in- en extern is Rotarian Leo ten Have onderscheiden met de Paul Harris Fellow (PHF). De totaal verraste Ten Have (61) ontving de bijbehorende versierselen op zaterdag 27 juni tijdens de feestelijke bestuursoverdracht van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel in het koetshuis van kasteel De Slangenburg te Doetinchem.

Scheidend clubvoorzitter Anita Temmink roemde de laureaat bij diens afscheid van het bestuur van RC Doetinchem-Oude IJssel, waarvan hij tien jaar in diverse functies deel heeft uitgemaakt. Zo was hij secretaris, inkomend voorzitter, voorzitter en tweemaal oud-preses.

Projecten

Ten Have, voor velen binnen en buiten de club een vraagbaak, maakte zich de afgelopen jaren o.a. sterk voor het fondsenwervingsproject Sterren Stralen ten behoeve van het Inloophuis kankerpatiënten in Doetinchem en de totstandkoming van de sportkooi voor kinderen van de streekschool voor speciaal bijzonder onderwijs SAM (Structuur, Aandacht en Motivatie), eveneens in Doetinchem. De kooi is een multifunctioneel buitenveld, waarop voetbal, volleybal, tennis, basketbal, hockey en handbal kunnen worden gespeeld.

Ten Have, medeoprichter van de Lokale Omroep Doetinchem, was verder elf jaar bestuurlijk betrokken bij het Stadsfeest en eveneens elf jaar bestuurslid van het plaatselijke Openbaar Vervoer Museum. Op het ogenblik is hij voorzitter van de Stichting Vrienden van SAM.

Communicatie

Landelijk manifesteert Ten Have zich in de commissie communicatie van Rotary Nederland. In dat verband ijvert hij voor het beter op de kaart zetten van de wereldwijde serviceorganisatie in het algemeen.

Anita Temmink, die als preses de voorzittershamer van de club ceremonieel overdroeg aan Paul de Gram, zei trots te zijn bij haar vertrek de hoge onderscheiding, vernoemd naar de grondlegger van Rotary, aan de Doetinchemmer te mogen uitreiken. Leo ten Have is na Henk Pasma en wijlen Bert Knol de derde Paul Harris Fellow van RC Doetinchem-Oude IJssel.

Foto: Anita Temmink overhandigt Leo ten Have de oorkonde, behorend bij diens onderscheiding tot Paul Harris Fellow.


  • -

Voordracht over Liemers List bij RC Doetinchem-Oude IJssel

Category : Actueel , Goede doelen

Kofi Annan spreekt op HOPE XXL in de Stadsgehoorzaal

Chris van de Ven, initiator van de Liemers List, houdt op woensdag 25 maart een openbare voordracht bij Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel in hotel-restaurant De Kruisberg. 

Van de Ven presenteert tijdens zijn lezing de stand van zaken rond de Liemers List. Deze lijst, zes jaar geleden begonnen door tien jongeren uit de regio Liemers, is inmiddels een wensenpakket van duizenden jeugdigen van overal op de aardbol. Zij bevat verlangens en ideeën over een duurzame, veilige en vrije wereld. Een wereld waarin iedereen zijn of haar leven met een ruime voldoende kan waarderen. De Liemers List wil een concreet plan van aanpak zijn om de belangrijkste problemen op te lossen vanuit de visie van de jongere generatie op de toekomst van de samenleving. 

Spannend 

De Verenigde Naties is gevraagd de leiding te nemen in de uitvoering van de lijst. De bevlogen Van de Ven, in het dagelijks leven directeur van het cultureel centrum in Duiven, schotelt zijn gehoor een spannend en inspirerend verhaal voor van en over jongeren die in hoog tempo en met volharding tegen alle scepsis in hun doel hebben bereikt. Drie dagen na de lezing op onze club (zaterdag 28 maart) zijn ze opnieuw actief bij de VN in New York. 

Foto: Ook Kofi Annan, de zevende secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), is enthousiast over de Liemers List.


  • -

RC Doetinchem-Oude IJssel gaat laaggeletterdheid te lijf

Category : Goede doelen

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel heeft zich aangesloten bij het Bondgenootschap voor Geletterdheid Achterhoek

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel heeft zich aangesloten bij het Bondgenootschap voor Geletterdheid Achterhoek. Volgens de club past het binnen haar service-doelstelling mee te helpen aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid in de regio.

Voorzitter Anita Temmink heeft op 30 januari tijdens een feestelijke bijeenkomst in zaal De Slinge van het Graafschap College haar handtekening gezet onder het daartoe strekkende convenant. Daarmee verplicht RC Doetinchem-Oude IJssel zich tot het inzetten van zogenoemde taalmaatjes en het via haar netwerken stimuleren van werkgevers om binnen hun organisatie aandacht te besteden aan de problematiek.

Niet volwaardig

Laaggeletterden kunnen onvoldoende lezen, schrijven en rekenen om volwaardig deel te nemen aan de huidige informatiemaatschappij. Daardoor functioneren zij in het dagelijks leven – privé en op het werk – veelal minder goed.

Laageletterdheid is overal en komt voor in alle lagen van de bevolking. Nederland telt naar schatting 1,3 miljoen laaggeletterde volwassenen, voor het merendeel autochtonen.

In de Achterhoek is het probleem naar het zich laat aanzien nog groter dan elders in den lande. Reden waarom het initiatief is genomen tot de oprichting van het bondgenootschap.

Concrete actie

RC Doetinchem-Oude IJssel doet mee, omdat volgens woordvoerder Pieter Jan Eshuis aan laaggeletterdheid op concrete wijze veel gedaan kan worden. Dus actie in plaats van fondsenwerving of door zelf de portemonnee te trekken. “Dat past bij onze club, temeer omdat gezamenlijke actie de fellowship bevordert.” Tal van instanties hebben zich inmiddels bij het Bondgenootschap voor Geletterdheid Achterhoek aangesloten. Behalve RC Doetinchem-Oude IJssel zijn dat alle lokale overheden in de regio, het maatschappelijk werk, bibliotheken, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, het UWV Werkbedrijf, Lionsclubs, het WESP, uitzendbureaus, taalbureaus en zorginstellingen.

Divers

De betrokkenheid van de deelnemers bij taal is divers en daarom is hun aanpak steeds anders. Wat de bondgenoten met elkaar gemeen hebben zijn het maatschappelijke belang van hun inzet en het belang voor de eigen organisatie. Bondgenoten evalueren en stemmen ambities en resultaten minimaal drie keer per jaar af. Zij worden bij hun inzet ondersteund door de Stichting Lezen & Schrijven. Manager van het project is Liesbeth Laman Trip, in het dagelijks leven secretaris van het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek.

Activiteitenplan

Met het convenant als basis stelt het Bondgenootschap voor Geletterdheid Achterhoek in het eerste kwartaal van 2015 een activiteitenplan op. Dat treedt uiterlijk 1 april in werking. Onderdeel is een beschrijving van elke bondgenoot wat zijn/haar aandeel in het geheel zal zijn en wanneer een activiteit plaatsvindt.

Op de foto: alle bondgenoten tot dusver.


  • -
Rotarywinkel

Doetinchem heeft eerste Rotarywinkel van Nederland

Category : Actueel , Goede doelen

Rotarywinkel De eerste Rotarywinkel van Nederland is geopend in Doetinchem. In de zaak, tijdelijk gehuisvest in het voormalige pand van Dixons aan de Catharinastraat 14 in het stadshart, worden uitsluitend activiteiten ontplooid voor het Inloophuis voor kankerpatiënten Oude IJssel, dat aan de Plantenstraat 2 wordt ingericht. 

De Rotarywinkel, een initiatief van de plaatselijke Rotaryclubs Doetinchem-Oude IJssel en Doetinchem, is voor het goede doel gedurende de maand december 2014 open op koopavonden, zaterdagen en koopzondagen. Het personeel bestaat uit leden van beide clubs en/of hun partners, die om niet enkele dagdelen op vrijdag, zaterdag en zondag voor hun rekening nemen. 

Tot de werkzaamheden behoren de verkoop van kerstkaarten (met daarop afbeeldingen van schilderijen, gemaakt door cliënten van Fatima Zorg), het tegen betaling laten maken van foto’s van (klein-) kinderen met Sinterklaas, de verkoop van versnaperingen (chocolademelk, Glühwein, snert, wafels, oliebollen e.d.) en de verkoop van Rotary Fakkels. Verder wordt gedacht aan het samenstellen en verkopen van cadeaupakketjes en het laten verzorgen van workshops ‘zelf kerstbakjes maken’.


  • -

Kerstkaarten Sterren Stralen te koop in Rotarywinkel

Category : Actueel , Goede doelen

45Leden van de Rotaryclubs Doetinchem Oude-IJssel en Doetinchem verkopen van eind november tot eind december vanuit de Catharinastraat in het stadshart van Doetinchem voor het goede doel onder meer kerstkaarten (foto), Zweedse fakkels en Glühwein. Plaats van handeling is het winkelpand, waarin voorheen Dixons was gehuisvest.

De verkoop van de kerstkaarten, ontworpen door Leo ten Have creatieve communicatie, is onderdeel van de inzamelingsactie Sterren Stralen voor het aan de Plantenstraat 2 in Doetinchem in te richten Inloophuis voor kankerpatiënten Oude IJssel. Op de kunstzinnige kaarten staan afbeeldingen van schilderijen van bewoners van Fatima Zorg in Nieuw-Wehl.

Kerstbomen

Bij de aanschaf van een set van tien kerstkaarten (kosten 10 euro) gaat een lamp branden in een van de twee enorme kerstbomen die vanaf 5 december op het Simonsplein in het centrum en bij winkelcentrum De Bongerd op De Huet staan. De kerstkaarten zijn in drie varianten verkrijgbaar.

De actie Sterren Stralen zet Doetinchem in feestmaand december naar verwachting op twee plaatsen prachtig in het licht. Het feeërieke geheel symboliseert op bijzondere wijze de betrokkenheid van de regionale bevolking bij het inloophuis, dat mensen met kanker en hun naasten na opening mettertijd een warm thuis wil bieden.

De unieke kunstwerken die door bewoners van Fatima voor de kaarten zijn vervaardigd, komen ter beschikking van de grootste aankopers. Dus hoe meer kaarten, hoe groter de kans een exclusief schilderij te verwerven.

De kerstkaarten zijn ook te bestellen via de website van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel: www.rcdoij.nl/sterren-stralen/

Bedrijven

Naast de inzet van particulieren, verwacht de organisatie van Sterren Stralen veel van bedrijven. In het kader van het onderhouden van de goede contacten wensen zij hun afnemers en leveranciers in het najaar per kaart dikwijls prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Bedrijven die het Inloophuis Oude IJssel een warm hart toedragen, slaan dan twee vliegen in een klap. Zij versturen mooi vormgegeven representatieve kerstkaarten en bevorderen tegelijkertijd de totstandkoming van een belangrijke sociale voorziening, waar grote behoefte aan bestaat.


  • -
Floortje

Groet van Floortje van Oosterhout uit Canada

Category : Goede doelen

floor De Doetinchemse Floortje van Oosterhout (17), die door onze club is uitgezonden naar Canada, brengt RC Doetinchem-Oude IJssel een groet vanuit Picton (Ontario). Floortje, die eerder dit jaar aan het Rietveld College haar havodiploma in de wacht sleepte, is op 26 augustus afgereisd naar de stad die vernoemd is naar de Britse oorlogsheld Sir Thomas Picton, die tijdens de Slag om Waterloo de dood vond. De enthousiaste scholiere volgt in Canada lessen aan het plaatselijke Prince Edward Collegiate Institute. Naast haar studie is Floortje sportief actief. Zo maakt zij deel uit van het crosscountry- team van haar school. Foto: Floortje van Oosterhout (links) met de voorzitter van de Rotary Club Picton, Rick Jones, en Miranda Boultbee, de rebound student uit Picton die het afgelopen jaar in Noorwegen heeft gewoond.


  • -

Serviceclubs zetten Achterhoek Benefiet Night op touw

Category : Goede doelen

Logo Achterhoek Benefied Night (3) Regionale serviceclubs van Rotary, Lions, Kiwani’s, Soroptimisten, Juniorkamer JCI en Round Table hebben de handen ineengeslagen om samen voor het inloophuis Oude IJssel de Achterhoek Benefiet Night op touw te zetten. Het swingende evenement wordt gehouden op vrijdagavond 3 oktober in Schouwburg Amphion te Doetinchem. Het samenzijn is voor iedereen die plezier heeft in een sfeervolle netwerkbijeenkomst met fijne muziek. Een keur aan artiesten werkt belangeloos mee: Boh Foi Toch, Raimond Surquin & Guest, Almost Under (winnaar Open Podium Amphion 2013), pianist Jetse de Jong, troubadour Hans Keuper en de Original sixties R&B & Soul Experience. De optredens zijn niet alleen in de grote zaal van Amphion, maar ook in de foyers. Sponsors zoals KAB Accountants, dragen grotendeels de kosten; de opbrengst van de avond komt geheel ten goede aan het inloophuis. Entree De entree is voor iedereen toegankelijk, kaarten kosten 35 euro, inclusief pauzedrankje en de after party in de foyer. Reserveren kan rechtstreeks bij het theater (0314) 37 60 00 of per mail via kaartverkoop@amphion.nl. Aanvang: 20.00 uur. Voorafgaand aan de benefiet night is er een aantrekkelijk sponsordiner, verzorgd door restaurant Borghuis in samenwerking met Schouwburg Amphion. Een tafel voor acht personen kost 1.200 euro inclusief drankjes en entree voor de benefietavond. Reserveren of informatie bij Wim de Jager, Rotaryclub Doetinchem, telefoon (06) 23 50 19 53. Zie ook www.inloophuisoudeijssel.nl of www.achterhoekbenefietnight.nl Inloophuis Het inloophuis Oude IJssel (onder het werkgebied van het Slingeland ziekenhuis) biedt mensen met kanker en hun naasten de ruimte om hun emoties en onzekerheden als gevolg van de ziekte te bespreken, of ontspanning en afleiding te zoeken door gezamenlijke activiteiten. De stichting ontvangt geen financiële ondersteuning van de overheid of zorgverzekeraars. Inmiddels is het centraal gelegen pand aan de Plantenstraat 2 in Doetinchem aangekocht van de gemeente Doetinchem. De verbouwing door sponsorbedrijven en vrijwilligers is in volle gang. De verwachting is dat het inloophuis eind januari 2015 geopend kan worden. Zie ook www.inloophuisoudeijssel.nl


  • -

Anita Temmink nieuwe voorzitter RC Doetinchem-Oude IJssel

Category : Actueel

lintje Tijdens een even drukbezochte als genoeglijke partnerbijenkomst in HCR De Kruisberg heeft Stefan Rutten de voorzittershamer van RC Doetinchem-Oude IJssel overgedragen aan Anita Temmink. Het jaarmotto van de nieuwe preses: “Rotary….Het zal mij een zorg zijn.” Temmink, voor wie in navolging van haar voorganger verbinden een belangrijk thema is, geeft de club richting in het Rotary-jaar 2014-2015. Om dat treffend te illustreren gaf ze de vlam van een brandende kaars door aan medeleden, die werden verrast met een doosje waxinelichtjes en wierookstokjes in het kader van Light up Rotary, de internationale leus van onze wereldwijde serviceorganisatie. Alle leden wensten Anita vervolgens in optocht een mooi en succesvol jaar toe. Bert Knol Hoogtepunt van de bijeenkomst was zonder twijfel de benoeming van Bert Knol tot Paul Harris Fellow (zie het persbericht elders op deze website). Unaniem zijn de leden van oordeel, dat Bert (sinds 2004 lid van RC Doetinchem-Oude IJssel) de hoge onderscheiding in Rotary-verband meer dan verdient. Niet alleen vanwege zijn vele verdiensten, maar ook omdat hij – als het maar even kan – steevast zijn gezicht laat zien, ondanks zijn slopende ziekte. “Bert is dusdoende een voorbeeld voor ons allen. Hij spreidt een geweldige betrokkenheid ten toon”, is het algemene clubgevoelen. Terugblik In een terugblik op ‘zijn jaar’ onderstreepte Stefan Rutten de goede sfeer binnen RC Doetinchem-Oude IJssel, waar pittige gedachtewisselingen over (de toekomst van) de club niet uit de weg worden gegaan. Toch moet de aanwezigheid wat hem betreft omhoog. “Teveel mensen blijven om moverende redenen van de wekelijkse bijeenkomsten weg”, constateerde de scheidende voorzitter. Daar zal in het nieuwe jaar aan getrokken moeten worden. Rutten, die het belang van internationale oriëntatie onderstreepte, verklaarde vooral plezier te hebben beleefd aan de contacten met de zusterclubs RC Obenburg (Duitsland) en de Rotary Club of Langley Park (Engeland). Ook voor de bouw en renovatie van een school in Bosnië, een (inmiddels afgesloten) project van de eigen club, zei hij zich met verve te hebben ingezet. Verslag secretaris Secretaris Pieter Wieman, die uit amoureuze overwegingen RC Doetinchem-Oude IJssel verruilt voor RC Pijnacker, schotelde zijn gehoor traditiegetrouw een opsomming voor van relevante activiteiten gedurende het voorbije jaar. Van clubbijeenkomsten en sprekers tot bedrijfsbezoeken en goede doelen. Zijn conclusie: “Er is weer veel gebeurd.” Wieman ontving als dank voor zijn inspanningen in het bestuur een boeket bloemen. Hij wordt als clubsecretaris opgevolgd door Jan Jeursen. Hulde aan Arend en De Kruisberg Ook Arend Hofstede werd met bloemen verblijd, en wel voor het adequaat administreren van aan- en afmeldingen voor de clubbijenkomsten. Twee charmante medewerksters van De Kruisberg tenslotte kregen voor hun sympathieke bediening en bejegening van de leden op woensdagavond uit handen van Stefan Rutten een enveloppe met inhoud voor de fooienpot van het etablissement. Op de foto: Scheidend voorzitter Stefan Rutten hangt opvolger Anita Temmink ‘de ambtsketen’ om (foto Leo ten Have).


  • -

Bert Knol benoemd tot Paul Harris Fellow

Category : Actueel

Paul Harris Fellow Bert KnolVanwege zijn vele verdiensten voor Rotary en samenleving is Doetinchemmer Bert Knol (67) benoemd tot Paul Harris Fellow (PHF). De ernstig zieke Knol ontving de hoge onderscheiding, vernoemd naar de oprichter van Rotary, op woensdag 9 juli tijdens de feestelijke bestuurswisseling van RC Doetinchem-Oude IJssel in HCR De Kruisberg. De bijbehorende speld en oorkonde werden de laureaat onder daverend applaus overhandigd door scheidend voorzitter Stefan Rutten.

“Eens een fellow, altijd een fellow”, zo roemde Rutten de dienstbaarheid van Knol, expert in het kaasmaken, in binnen- en buitenland. “Niets was hem teveel.”

Zo was de bescheiden Doetinchemmer jaren actief voor PUM Netherlands senior experts, de non-profit organisatie die bedrijven in ontwikkelingslanden en opkomende markten adviseert die geen commerciële consultancy kunnen betalen. Onder meer in Mongolië, waar hij kleine boeren hielp bij het veredelen van hun kaasmakerijen. Voor RC Doetinchem-Oude IJssel bood hij zijn diensten aan bij de bouw en renovatie van een school in Bosnië.

Tevreden

“Ik ben een tevreden mens”, reageerde de blij verraste Knol op zijn benoeming tot Paul Harris Fellow. “De onderscheiding is de grootste eer, die je binnen Rotary kunt krijgen. Ik ben er beduusd van. Ik zet mij graag in, maar ik opereer het liefst in de schaduw.”

Het Paul Harris Fellowship wordt door Rotary International, op voordracht van het bestuur van een Rotaryclub, toegekend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de serviceorganisatie en/of de gemeenschap. Ook Henk Pasma van RC Doetinchem-Oude IJssel is Paul Harris Fellow.

Fotobijschrift:

Voorzitter Stefan Rutten van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel overhandigt Bert Knol de oorkonde, behorend bij diens benoeming tot Paul Harris Fellow (foto Leo ten Have).

 


  • -
golftoernooi

Districts golftoernooi in teken project ShelterBox

Category : Actueel , Goede doelen

Op vrijdag 4 juli wordt op de Keppelse Golfclub in Hoog-Keppel het golftoernooi van het Rotarydistrict 1560 gespeeld. Het evenement wordt geopend door inkomend gouverneur Rinus Lauret. Van de opbrengst worden na aftrek van de kosten een of meerdere shelterboxen aangeschaft. De dag bestaat uit een wedstrijd met na afloop diner en prijsuitreiking. Niet alleen gelouterde golfers zijn welkom. Deelname staat open voor alle Rotarians in het district en hun introducés vanaf handicap 54. De kosten belopen 80 euro per persoon. Volgens Dirk Willem Moojen, lid van het organisatiecomité, is er plaats voor maximaal 70 spelers. Het toernooi wordt afgesloten door gouverneur Carla Kuijpers. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven door inlevering van het inschrijfformulier, dat via de Rotary Administratie is verstuurd. Ook telefonische opgave is mogelijk en wel op nummer (0314) 381416 of per e mail secretariaat@keppelse.nl De inschrijving sluit eind juni. Adres: Oude Zutphenseweg 15, 6997 CH Hoog-Keppel.  


Bijeenkomsten Rotary Clubaanmelden_000

Volg ons op Twitter